SLUŽBY » Divize UPS
Divize UPS naší společnosti nabízí a poskytuje svým zákazníkům komplexní nabídku řešení pro ucelenou škálu aplikací týkajících se problematiky záložních zdrojů napájení. Od návrhu až po dodávku a dálkový dohled nad záložním napájecím systémem. Disponujeme ucelenou řadou produktů předních světových výrobců -

 

Somec Sicon - DIGYS, DELPHYS, Masterys,NETYS, Rotační UPS,Powerware- řada 3-5-9, Riello - DLD,PWP,MLT,MDT, GE-GENERAL ELECTRIC UPS SYSTEMS LPseries SG series, MGE - Schneider-APC,GE,

 


doplněnou o kompletní nabídkou služeb a technické podpory pro oblasti: zdroje UPS,zdroje DC,střídače,frekvenční měniče,statické přepínače (by-pass),akumulátory,baterie.

bypass do výkonu 30kVA
 • Předprodejní support

 • Bezplatná konzultace na místě předpokládané instalace dále posouzení požadavků,návrh řešení,kalkulace,dodržení platných norem,posouzení vlivu na životní prostředí.

 • Realizační support

 • Instalace,oživení,zaškolení uživatele,prováděcí dokumentace,revizní zprávy k UPS

 • Po prodejní support

 • Lidské zdroje

  a)
  Dostupnost základní pro zajištění provozu v pracovní době 8-7-8. 8hod - 7 dní v týdnu – 8 hodin reakční doba.
  Reakční doba je čas od nahlášení poruchy nebo zjištění poruchy,do zahájení kroků vedoucích k zajištění nepřetržité dodávky el. energie pro zálohovanou TM nebo objekt

  b)
  Dostupnost na základě nadstandardní smlouvy pro zajištění provozu 24-7-2. 7 dní v týdnu – 2 hodiny reakční doba.

  c)
  Záruční a pozáruční servis na veškeré dodávky naší firmy.

  servisni stredisko d)
  Profylaktická prohlídka (PP)
  PP je pravidelně se opakující prohlídka Energo Centra. Obsahuje úklid, čištění a kontrolu stavu TM (technická místnost) rozvodů, rozvaděče a samotných UPS. Některá EC nejsou provozována za ideálních podmínek /vysoká prašnost, kolísání teploty, možnost zaplavení vodou, zásah třetí osoby apod...

  e)
  Materiální zajištění servisu
  servisní vozy vybavené měřící, diagnostickou technikou /PC,analyzátor/ a servisním nářadím

  sklad náhradních dílů - ND:
  běžné ND, baterie,akumulátory,elektrovýzbroj,bezvýpadkové By-pass – skladem Mladá Boleslav.

  f)
  Zajištění provozních podmínek TM (technických místností,skladů,):
  dispečink
  Vytvoření a kontrola optimálních provozních podmínek: klimatizace, měření vlhkosti, teploty včetně dálkového monitoringu a vyhodnocení těchto údajů formou měsíčních hlášení o stavu zařízení, jsme schopni zajistit kvalitní dodávku a montáž "sledování přístupu" do TM - kamerové systémy - IP přenos,kódované zámky apod..

  dálkový monitoring teploty g)
  Odpovědnost za instalace nových UPS
  2Pnet s.r.o. nabízí spolupráci při montáži a předávání nových EC jinými dodavateli vzešlými z výběrového řízení. Nabízíme dozor nad správností, vhodností a kompletností instalace EC.
  Kontrolu úplnosti požadované dokumentace a bezpečné spuštění EC do provozu. Splněním těchto podmínek je 2Pnet s.r.o. připravena převzít zodpovědnost za bezpečnost a spolehlivý provoz.

  h)
  Bezpečnostní a ekologická opatření
  2Pnet s.r.o. provedla taková opatření, která vedou k bezpečnému a ekologickému chování svých zaměstnanců při všech instalacích.Vyžadujeme od našich subdodavetelů podepsané "Pravidla environmentálního chování dodavatele společnosti" Dále se jedná o: školení problematika hygieny práce pracovního prostředí,problematika bezpečnosti práce, problematika odpadů, problematika požární ochrany,problematika vod.